Home / Tin Tức / Kinh Môn – Hải Dương

Kinh Môn – Hải Dương

Báo Thanh tra đã phản ánh hàng loạt sai phạm xảy ra trong công tác quản lý, sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính được giao đất tại thị xã Kinh Môn. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Nhiều bến bãi ven sông nằm trên địa bàn thị xã Kinh Môn được đoàn kiểm tra kiến nghị xử lý nhưng chưa thực hiện. Ảnh minh hoạ (Internet)
Thanh tra tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Kinh Môn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm có hình thức xử lý phù hợp đối với những tập thể, cá nhân có những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 569/KL-TTr.

Đối với cá nhân không thuộc Ban Thường vụ Thị ủy quản lý mà có khuyết điểm phải đến mức xem xét, xử lý kỷ luật thì báo cáo cấp có thẩm quền xử lý theo quy định.

Để xảy ra hàng loạt sai phạm được nêu tại Kết luận thanh tra số 569/KL-TTr, UBND thị xã Kinh Môn được kiến nghị thường xuyên quan tâm và tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức việc tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân, tổ chức nâng cao nhận thức pháp luật về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Kinh Môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trên địa bàn thị xã, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian chấp thuận dự án mà không thực hiện dự án hoặc có thực hiện nhưng không đảm bảo tiến độ, thời gian và xây dựng các công trình không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp và bám sát vào nhu cầu sử dụng đất, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thị xã và các xã, phường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã và các xã, phường tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các đơn vị rà soát lại toàn bộ hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2019 chưa được kiểm tra. Trong quá trình rà soát phát hiện hạn chế, thiếu sót, các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị và các xã, phường rà soát các trường hợp vi phạm về đất đai báo cáo UBND thị xã xử lý theo quy định như lấn chiếm đất đai, vi phạm hành lang giao thông, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, ký hợp đồng khoán thầu ao hồ, đất công… không đúng quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Quản lý đô thị thị xã rà soát hạn chế, thiếu sót trong việc cho cá nhân thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh và chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất giao cho nhân dân làm nhà ở theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời ra soát các trường hợp chưa được kiểm tra để trình Chủ tịch UBND thị xã xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã kiểm tra: Hơn 62 triệu đồng UBND phường Tân Dân chi vào một số nội dung như xây dựng đường giao thông nông thôn… UBND phường Duy Tân chi hơn 732 triệu đồng vào chi trả nợ xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, đại hội, nhà văn hoá… Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thu hơn 116 triệu đồng công kẻ vẽ, in ấn giấy chứng nhận hơn 116 triệu đồng và hơn 43 triệu đồng thu phí trích lục đo vẽ bổ sung không đúng quy định, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã để xem xét, xử lý theo quy định.

Tiếp đó, UBND thị xã giao Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã kiểm tra việc thu hoa lợi công sản của phường Hiệp Sơn và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã giai đoạn 2015- 2019, trong quá trình kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm vi phạm. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Lạc Long kiểm tra rà soát, xử lý diện tích đất nông nghiệp do UBND xã quản lý giảm từ 74,87 ha xuống còn 24,39 ha và diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tăng từ 368,51 ha lên 420,45 ha.

Phòng Kinh tế rà soát nội dung trong các báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động bến bãi ngoài đê, ven sông chưa được xem xét, xử lý, đồng thời phối hợp với các phòng có liên quan và các xã, phường kiểm tra việc hoạt động của các bến bãi.

UBND thị xã có trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với tập thể lãnh đạo UBND thị xã, cá nhân có liên quan còn có những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại Kết luận thanh tra số 569/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

About admin1

Check Also

Sáng 10-10: Thêm một người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức dương tính

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 9-10 đến 6h …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....