Home / Tin Tức (page 10)

Tin Tức

Đổi tên Hội Thú y tỉnh Nam Định

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong nhiệm kì qua, nhưng Hội Thú y tỉnh Nam Định vẫn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra… Hội Thú y tỉnh Nam Định được thành lập ngày 17/7/1993. Trải qua 27 năm hoạt động, Hội đã có …

Read More »
Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....